แบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1 (Research Project)

เเบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1      ดาวน์โหลด คู่มือเขียนเเบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.1    ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดทั้งหมด

Read more

Video Conference E to E : Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน โครงการฝึกอรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศหยุดการเรียนการสอน 11-15 ก.ย. 2560

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการภายในของวิทยาลัยเทคนิค ทางภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 นั้น

Read more

MOU:วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี-โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเซน

ขอเชิญผู้บริหาร ครู บุคลกรทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติใน พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

Read more

มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดงาน Download

Read more
 
ปิดโหมดสีเทา