ถ่ายทอดสด การติว V-NET ปีการศึกษา 2560 (ปวช.3)

ถ่ายทอดสด การติว V-NET ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

Read more

แบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1 (Research Project)

เเบบเสนอโครงการวิจัย ว-สอศ.1      ดาวน์โหลด คู่มือเขียนเเบบเสนอโครงการวิจัย-ว-สอศ.1    ดาวน์โหลด ดาวน์โหลดทั้งหมด

Read more

Video Conference E to E : Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน โครงการฝึกอรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2

Read more