มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดงาน Download

Read more

การประกวดเเละแข่งขันทักษะทางวิชาการ 50 ปี ประชาคมอาเซียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) ขอเรียนเชิญคณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกาาเเละนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด

Read more