รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจะมีการจัดเเสดง นวัตกรรม ผลงาน ต่างๆ จากแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานต่างๆ

Read more

เลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา 2561

เเจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา เเละสามารถติดตามประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ได้ใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร http://utc.ac.th/admission/

Read more