ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง ผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล้องวัดมุม ชุดฝึกโปรแกรม

Read more