รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป กำหนดการรับสมัคร 21-27 มีนาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) ณ ห้อง บุคลาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดสถานีทดสอบสมระถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภณฑ์ชุดสถานีทดสอบ

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี *************นักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 หมดสิทธิ์ขึ้นรับมอบในวันจริง*************

Read more