ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ ถวายราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ตุลาคม 2560

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560 Download ดาวน์โหลด  

Read more

พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันแห่งความสุขและความทรงจำอันงดงาม” พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

ปฐมนิเทศ นศ.และครูนิเทศฯ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษา

Read more
 
ปิดโหมดสีเทา