รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา 2.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา 3.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา 4.แผนกสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  – 14 พฤศจิกายน

Read more

การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้อำนวยการ สงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย เข้าทำการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อ

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

Read more

ประกาศเชิญชวนประชาวิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี

ชุดสถานีทดสอบสมรรถนะมาตรฐานนายช่างอากาศยาน 12 สถานี

Read more