จัดการประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

วันนี้ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดการประชุมหารือเตรียมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี    

Read more

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษาแบบครบวงจร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี       

Read more

สถานที่ตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวรในสถานศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ศูนย์ถาวรในสถานศึกษา ประจำจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง เนื่องด้วย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

วันนี้ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย นิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะ ได้ทำการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง

Read more

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดาวน์โหลด2018-06-29_10-26-47_winscan_to_pdf

Read more