ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปี2560 (ครั้งที่2)

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อเครื่องมือผู้เรียน 2560

Read more

งบทดลองตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์2561

งบทดลองตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์2561

Read more

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ประสานงานการผลิตรและพัฒนากำลังคนNEEC

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภท Open House

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวช ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ทวิภาคี ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ม.6 ****หมายเหตุ ปวส. ช่างอากาศยาน ค่าใช้จ่ายมาณ 25,000 บาท***

Read more