การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา)

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ประเภทโควตา) กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 26 มกราคม 2562 ช่องทางการสมัคร ส่งใบสมัคร มาที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนน เเจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ร่างประกาศประกวดราคราซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ร่างประกาศประกวดราคราซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้อฃปฏิบัติการควบคุม ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 2562

ร่าง เอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทดสอบเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น 2562

Read more