รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 (1) ปวช.-2-2561 (1) ปวช.-3-2561 (1) ปวส.-1-2561 (1) ปวส.-2-2561 (1)  

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒ ทำการสอบสมรรถนะส่วนที่ ๑ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ชั้น ๒ ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.ครูอัตราจ้างแผนกวิชาก่อสร้าง-ช่างสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา 2. ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา จำนวน 1 อัตรา

Read more

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียน 2561 ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ คำสั่งครูที่ปรึกษา-2561 (1) แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา-1-2561

Read more

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 ปวช.-2-2561 ปวช.-3-2561 ปวส.-1-2561 ปวส.-2-2561

Read more