ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (สอบเข้า) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลการคัดเลือกระดับปวส.(ม.6) ผลการคัดเลือกระดับ ปวส.(ทวิภาคี) ผลการคัดเลือกระดับ ปวช.

Read more

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ครู) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสรรถนะ 2562

Read more

คำสั่งเวรรักษาการณ์ ประจำเดือนเมษายน2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนเมษายน2562

Read more

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมบัวแดง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more