การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบล

Read more