ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (คลิกดาวน์โหลดไฟล์และรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 1-4 ) 1.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ(ปริญญาตรี) 2.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ทวิภาคี) 3.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ม.6) 4. ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา

Read more

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกเครื่องยนต์ลูกสูบอากาศยาน

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกาวราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

ยกเลิกประกาศ ประกาวราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนและห้องปฎิบัติการระบบควบคุมอัจฉริยะ

Read more

วีดิทัศน์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (V-NET / B-NET / I-NET / N-NET)

วีดิทัศน์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 (V-NET / B-NET / I-NET / N-NET)

Read more