ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

อุบลราชธานี เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศไทย ทั้งยังเป็นตำบลที่ตั้งของเส้นเวลาหลักของประเทศ ที่เส้นแวง 105 องศาตะวันออก โดยเป็นจังหวัดแรกที่ได้เห็นดวงอาทิตย์ก่อนพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำมูลที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมากว่า 200 ปี มีพื้นที่กว้างใหญ่ ภายหลังถูกแบ่งออกเป็นจังหวัดใหม่คือจังหวัดยโสธรในปี พ.ศ. 2515 และจังหวัดอำนาจเจริญในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งถ้ารวมพื้นที่อีกสองจังหวัดที่แยกออกไป จังหวัดอุบลราชธานีจะมีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย   ข้อมูลเพิ่มเติม >>

Read more

สานพลังประชารัฐยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา

วันนี้ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค ๑๓ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “สานพลังประชารัฐยกระดับวิชาชีพอาชีวศึกษา”

Read more