กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 และประชุมผู้ปกครองโดยมี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรมาให้ความรู้ โดย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสุวิชา

Read more

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

บุคลากรเเละหน้าที่ ภายในงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายชนินทร์  พบลาภ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายสวัสดิ์  ธงไชย ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายวันชัย  ศุภธีรารักษ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายชวินทร์  พลหาญ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายปัญญวัฒน์  สุภาคาร ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ  นายสุภภณ  สวาสดิพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

Read more

การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Read more

การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more

พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ผลงานวิจัย”คอนโดกบ” วท.อุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับมอบผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “คอนโดกบ” ผลงานของนายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ และนายปัญจพล ทัดเทียม มอบให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกบประจำหมู่บ้านบริเวณริมเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more