ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ ดาวน์โหลดคลิ๊ก >>>> img-181025163046

Read more

เกณฑ์ กติกา การประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (อศจ.อุบลราชธานี)

  การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น เกณฑ์กติกาประเภทวิชาพพณิชยกรรมประเภทวิชาบริหารธุรกิจ เกณฑ์กติกาประเภทวิชาอุตสาหกรรม      

Read more

“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี” “”วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “”    

Read more

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมิถุนายน2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน2561

Read more