เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมิถุนายน2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน2561

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒ ทำการสอบสมรรถนะส่วนที่ ๑ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ชั้น ๒ ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

Read more