ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th (9-30 พ.ย.2560)

ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th กำหนดการ 9 -30 พฤศจิกายน 2560

Read more

ปฐมนิเทศ นศ.และครูนิเทศฯ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษา

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน (สัปดาห์ที่ 16-18)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศหยุดการเรียน การสอน ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 เนื่องจาก

Read more

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ/1-2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 Download คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ-ตรวจสุขภาพ1-2560

Read more

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more