ประกาศ “ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน 2562”

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน 2562 ตั้งเเต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 นี้ ประกาศ การเปิดสอนภาคฤดูร้อน 2561 ตรวจสอบรายวิชาที่เปิดสอน ภาคฤดูร้อนได้ที่  >>>   งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

Read more

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (คลิกดาวน์โหลดไฟล์และรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลข 1-4 ) 1.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ(ปริญญาตรี) 2.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ทวิภาคี) 3.ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ระดับ ปวส.(ม.6) 4. ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา

Read more

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา V-COP วิดีโอแนะนำการเข้าใช้งาน https://www.youtube.com/watch?v=3X9_LiUP5NA&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2Fd-B-e0yoQLt7ku8pU7VYI7vOmlh5JX04b8GHVqY6IyJSMTF1Kg-HkYw

Read more

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 (1) ปวช.-2-2561 (1) ปวช.-3-2561 (1) ปวส.-1-2561 (1) ปวส.-2-2561 (1)  

Read more

รายชื่อนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 ปวช.-2-2561 ปวช.-3-2561 ปวส.-1-2561 ปวส.-2-2561

Read more