กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 และประชุมผู้ปกครองโดยมี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรมาให้ความรู้ โดย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสุวิชา

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา เทคโนโลยียานยนต์

Read more

ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น เวลา วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ ปวช.1 07.30 – 16.00 น. 9 พฤษภาคม 2561

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วท.อุบลราชธานี 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วท.อุบลราชธานี 2561 ดาว์นโหลดประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี

Read more

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม (รอบสุดท้าย)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เพิ่มเติม (รอบสุดท้าย) สมัครและมอบตัว ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ภายในวันที่ วันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 วันเวลาราชการ ดาวน์โหลดประกาศ

Read more