เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันสิ่งแวดล้อมโลก 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

Read more

โครงการศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมคณะครู-บุคลากร นักเรียนนักศึกษา เปิดโครงการศูนย์อาชีวะอาสาบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู ปรับปรุงคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นการเยียวยา เพื่อส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา และเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม โดยโครงการนี้หน่วยงานที่เข้าร่วม ดังนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มอบหมายให้นายทรงศักดิ์ ไชยพงษ์

Read more

การประกวดเเละแข่งขันทักษะทางวิชาการ 50 ปี ประชาคมอาเซียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) ขอเรียนเชิญคณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกาาเเละนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด

Read more

บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา NBT

ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นำคณะผู้บริหาร ครูบุคลากร บันทึกเทปรายการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เพื่อแพร่ภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทางช่อง NBT อุบลราชธานี ในช่วงเวลา

Read more