ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ ถวายราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันแห่งความสุขและความทรงจำอันงดงาม” พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

ปฐมนิเทศ นศ.และครูนิเทศฯ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษา

Read more

มอบรางวัลฯการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาเกมส์ ครั้งที่ ๑๒

วันนี้ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้มอบประกาศนียบัตร ถ้วยรางวัล แก่คณะครูผู้ฝึกสอนนักกีฬาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more