ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภท Open House

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวช ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ทวิภาคี ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ม.6 ****หมายเหตุ ปวส. ช่างอากาศยาน ค่าใช้จ่ายมาณ 25,000 บาท***

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2561

โควตา-2561-ทวิภาคี โควตา-2561-ปวช. โควตา-2561-ม.6

Read more

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจะมีการจัดเเสดง นวัตกรรม ผลงาน ต่างๆ จากแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานต่างๆ

Read more

ประกาศรับสมัคร นักเรียนนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561 เข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร http://utc.ac.th/admission/

Read more