ข้อมูลของสถานศึกษา

สถานที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคอุบลาชธานี ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 5  ถนน เเจ้งสนิท  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000 โทรศัพท์ : 045 255047 , 04524057 โทรสาร :

Read more