ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

Read more

เปิดเช่าสถานที่ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่

Read more
 
ปิดโหมดสีเทา