ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลด การจ้าง ครุภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ วัสดุ

Read more

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศ สอศ เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน แบบรายงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Banphaeng 9 Aug 2018 update  

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

วันนี้ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

Read more

การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

Read more

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ2561

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ2561 โดยผู้เข้ารับสมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประการสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1BsraabfGpHEsTGt3RuJqGivyCI9cVQGp/view ดาวน์โหลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>> คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม

Read more