รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

รับสมัคร นักเรียนนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ รายละเอียดเพิ่มเติม……รับสมัคร ป.ตรี

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานงานในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ ห้อง บุคลากรวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องสมาคมผู้ปกครองและครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม……รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์

Read more

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศพ้นสภาพนักเรียนนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ประเภททั่วไป (สอบเข้า) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ผลการคัดเลือกระดับปวส.(ม.6) ผลการคัดเลือกระดับ ปวส.(ทวิภาคี) ผลการคัดเลือกระดับ ปวช.

Read more