รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.แผนกช่างกลโรงงาน จำนวน 2 อัตรา 2.แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 2 อัตรา 3.แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน จำนวน 2 อัตรา 4.แผนกสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7  – 14 พฤศจิกายน

Read more

การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้อำนวยการ สงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย เข้าทำการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อ

Read more

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ 1.เจ้าหน้าที่งานพัสดุ 2 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน  1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่และทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ที่งานบุคลากร

Read more