ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  แผนกช่างไฟฟ้า

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1.แผนกวิชาช่างไฟ จำนวน 2อัตรา 2.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม 1 อัตรา

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาเครื่องกล)

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล  จำนวน 4 อัตรา

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม แผนกวิชาโยธา

Read more

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป (ครู) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒ ลำดับที่ ๑ นายกฤตนันท์  สันติวงศกร รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

Read more