รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒ ทำการสอบสมรรถนะส่วนที่ ๑ วันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวแสด อาคารหอประชุมโดมน้อย ชั้น ๒ ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.ครูอัตราจ้างแผนกวิชาก่อสร้าง-ช่างสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา 2. ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา จำนวน 1 อัตรา

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ชื่อกลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป ชื่อตำเเหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) อัตราว่าง : 1 อัตรา สาขาวิชา : เเม่พิมพ์โลหะ กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต รหัสกลุ่มวิชา :

Read more

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการงานศูนย์ NEEC

ผลการสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (แผนกวิชาช่างกลโรงงาน)

Read more