ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคทฤษฏี ภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุระการ ดาวน์โหลดคลิ๊ก >>>> img-181025163046

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 1.เจ้าหน้าที่พัสดุ 2.เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน 3.เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมผลผลิตการค้าและประกอบธุรกิจ

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักการภารโรง  

Read more

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  แผนกช่างไฟฟ้า

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 1.แผนกวิชาช่างไฟ จำนวน 2อัตรา 2.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง-สถาปัตยกรรม 1 อัตรา

Read more