ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลด การจ้าง ครุภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ วัสดุ

Read more

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดาวน์โหลด2018-06-29_10-26-47_winscan_to_pdf

Read more

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 (1) ปวช.-2-2561 (1) ปวช.-3-2561 (1) ปวส.-1-2561 (1) ปวส.-2-2561 (1)  

Read more

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียน 2561 ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ คำสั่งครูที่ปรึกษา-2561 (1) แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา-1-2561

Read more