เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดาวน์โหลด2018-06-29_10-26-47_winscan_to_pdf

Read more

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561

รายชื่อนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์ ปวช.-1-2561 (1) ปวช.-2-2561 (1) ปวช.-3-2561 (1) ปวส.-1-2561 (1) ปวส.-2-2561 (1)  

Read more

คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียน 2561 ฉบับแก้ไข ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ คำสั่งครูที่ปรึกษา-2561 (1) แบบรายงานการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา-1-2561

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 และประชุมผู้ปกครองโดยมี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และวิทยากรมาให้ความรู้ โดย นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายสุวิชา

Read more

การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Read more