ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ไฟฟ้า,เครื่อกล,เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาตามประกาศนี้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เเละทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หากไม่มาตามกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

Download ประกาศผลการคัดเเลือกครูเครื่องกล-ไฟฟ้ากำลัง-เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์