ถ่ายทอดสด การติว V-NET ปีการศึกษา 2560 (ปวช.3)

ถ่ายทอดสด การติว V-NET ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560

ภาคเช้า  

ภาคบ่าย


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560  ระดับ ปวช.3
ภาคเช้า

ภาคบ่าย