โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี จัดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ พ. ศ. 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ในวันพฤหัสที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
โดยได้รับเกียรติจาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาล ปีใหม่ 2561 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ทุกวัน ในช่วงเวลา 08.30 – 00.30 น.