ประชาสัมพันธ์เสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ ปีการศึกษา 2561

บริษัทที่มีความประสงค์เสนอแผนบริการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๑

ให้ส่งรายละเอียด นำเสนอได้ที่งานสวัสดิการนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชะานี เลขที่ 5 ถ.แจ้งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ประชาสัมพันธ์เสนอแผนการตรวจสุขภาพและประกันอุบัติเหตุฯ