รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ในงานจะมีการจัดเเสดง นวัตกรรม ผลงาน ต่างๆ จากแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานต่างๆ

เเละไฮไลท์ ของงานคือการเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ ต่างๆ รอบพิเศษ (ไม่ต้องสอบเเข่งขัน) ทั้งระดับ ปวช.1 เเละ ปวส.1
เพียงเตรียมเอกสาร หลักฐานในการสมัคร ดังนี้
– ผลการเรียน 5 ภาคเรียน ต้องมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป
– รูปถ่าย 1 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
* สาขาวิชาช่างยนต์ ,ช่างไฟฟ้า, บัญชี, ก่อสร้าง สถาปัยกรรม ต้องมีผลการเรียน 2.50 ขึ้นไป

งานเริ่ม ตั้งเเต่ 08.30 – 16.30 น.