เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 ปวส.2557

เผยแพร่เอกสารประกอบการสอน วิชา ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น รหัสวิชา 3128-0008 หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 โดย คุณครูชนินทร์  พบลาภ ตำเเหน่งครู คศ 2 แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร  DOWNLOAD