สืบสานบุญประเพณี บุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ๒๕๖๑

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ ๓๑ มีนาคม – ๑เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมกับ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการสืบสานบุญประเพณี บุญผะเหวด และฟังเทศน์มหาชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม