การประชุมคณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) วันนี้ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดย นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุมการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบัวแดง

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม