การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

การประกวดจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2561

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม