พิธีมอบสิ่งประดิษฐ์สนับสนุนชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร ผลงานวิจัย”คอนโดกบ” วท.อุบลราชธานี

(ข่าว ปชส.วท.อบ.) เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นายกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รับมอบผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “คอนโดกบ” ผลงานของนายสุรวัฒนศักดิ์ สุรำไพ และนายปัญจพล ทัดเทียม มอบให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงกบประจำหมู่บ้านบริเวณริมเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และนายประดิษฐ์ พาชื่น รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ ร่วมเป็นเกียรติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม