รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเพิ่มเติม (รอบสุดท้าย)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนนักศึกษาระดับ ปวช. ระดับ ปวส. เพิ่มเติม (รอบสุดท้าย) สมัครและมอบตัว ที่งานทะเบียน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภายในวันที่
วันที่ 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2561 วันเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ Download

*เปิดรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น