รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ชื่อกลุ่มงาน : บริหารงานทั่วไป

ชื่อตำเเหน่ง : พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

สาขาวิชา : เเม่พิมพ์โลหะ กลุ่มวิชาช่างกลโรงงานเเละเทคนิคการผลิต

รหัสกลุ่มวิชา : 202

วันเวลา : 1-16 พฤษภาคม 2561 (วันเเละเวลาราชการ)

ดาว์นโลหดประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกสรรเป็รพนักงานราชการทั่วไป