ปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561


กำหนดการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น เวลา วันที่ เดือน ปี หมายเหตุ
ปวช.1 07.30 – 16.00 น. 9 พฤษภาคม 2561  *เเต่งกายด้วยเครื่องเเบบ นศ.เทคนิคอุบลราชธานี
ปวส.1 07.30 – 16.00 น. 10 พฤษภาคม 2561  *เเต่งกายด้วยเครื่องเเบบ นศ.เทคนิคอุบลราชธานี