สุดเจ๋ง!! 3 นศ.เทคนิคอุบลฯ โชว์ผลงานสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา จับมือคู่ค้าสถานประกอบการ NEEC

กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดงานโครงการขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเเละพาณิชยกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ NEEC ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561

ในงานนี้ สิ่งประดิษฐ์ของ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้รับคัดเลือกให้เข้าโชว์ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ต่อสถานประกอบการ ในการต่อยอดเเละพัฒนา นวัตกรรมในเชิงอุตสหากรรมเเละเชิงพาณิชย์ เเละสิ่งประดิษฐ์ที่ได้นำไปจัดเเสดง คือ ระบบบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา จัดอยู่ในประเภท กลุ่มพัฒนาซอฟต์เเวร์ ที่จะมาช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการ การเเข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา ทั้งในการจัดการเอกสารเเละการให้คะเเนน ซึ่งระบบบริหารจัดการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา ดังกล่าวได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดการเเข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่อาชีวศึกษา กลุ่มพัฒนาซอฟต์เเวร์ ระดับชาติ 2560 มาเเล้ว

ในการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายนิยม เเสงวงศ์ เเละ คุณครูสวัสดิ์ ธงไชย ครูเจ้าของผลงาน ให้การตรวจเยี่ยมเเละให้กำลังใจในการจัดเเสดงผลงาน

นักศึกษา
1. นายไมตรี  อินโสม     นศ.ปวส2 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน Computer Software
2. นายอัครพล  มาลา     นศ.ปวส2 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางาน Computer Software
3. นายภานุวิญช์  ขวัญนู    นศ.ปวช.3 สาขา Technic Computer

ครูผู้ควบคุม
1.นายวุฒิพงศ์  วิมลพัชร
2.นายปัญญวัฒน์  สุภาคาร
ครูสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์