รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

1.ครูอัตราจ้างแผนกวิชาก่อสร้าง-ช่างสถาปัตยกรรม จำนวน 2 อัตรา

2. ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาโยธา จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร 21 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 2561 ณห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (วันเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง