รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สาขาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดไฟล์  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยการสอบสัมภาษณ์