รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป (ครู) สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ รหัสวิชา ๒๐๒

ลำดับที่ ๑ นายกฤตนันท์  สันติวงศกร

รายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ดาวน์โหลดไฟล์ รายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ