บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง เนื่องด้วย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร

วันนี้ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑เวลา ๑๐.๐๐ น. นาย นิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะ ได้ทำการบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่เป็นมงคลยิ่ง

เนื่องด้วย ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เพื่อถวายความจงรักภักดี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี

 

 

 

 

ดูภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/profile.php?id=100014051165189&sk=photos&collection_token=100014051165189%3A2305272732%3A69&set=a.424466634698372.1073741970.100014051165189&type=3