ประมวลภาพ การประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา

เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ (อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ) และเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาทุกภูมิภาค ณ ห้องประชุมบัวแสด วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้การต้อนรับ และเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี (NEEC) โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังพิธีเปิดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะได้เยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน NEEC การจัดนิทรรศการทางวิชาการ สิ่งประดิษฐ์ โครงงานนักศึกษา และความร่วมมือกับสถานประกอบการ