เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ2561

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ2561 โดยผู้เข้ารับสมัครสามารถเข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครและหลักฐานประการสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1BsraabfGpHEsTGt3RuJqGivyCI9cVQGp/view

ดาวน์โหลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่>>>> คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม