คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

วันนี้ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด โดยมีนายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก ๕ ท่าน ได้เข้าตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ในการเข้าตรวจประเมินศูนย์ฯครั้งนี้ มีนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รองผู้อำนวยการและครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลในการประเมินแก่คณะกรรมการ