“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี”

“”วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “”