พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ ลานพิธีหน้าศาลากลาง(หลังเก่า) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยนายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เข้าร่วมในพิธี ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก