ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แชร์