รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๕๖๐

รับสมัครคณะกรรมการให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรับสมัครกรรมการสิ่งประดิษฐ์2560

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

แชร์