เผยแพร่ผลงานฯ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์ (คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.พนิดา องค์สวัสดิ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม1 (รหัสวิชา 2000-1403)

ดาวน์โหลด Download