กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ เพื่อการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ เเละวันพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙

ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ เเละวันพระราชทานปริญญาบัตร

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ บัณฑิตอาชีวศึกษา  http://graduate-vec.svia.ac.th/