ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ ถวายราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานราชการ หน่อยงานเอกชน และพ่อค้าประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ถวายราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในครั้งนี้ นายนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน นำถวายภัตตาหาร พร้อมตรวจความเรียบร้อยของพระเมรุมาศจําลอง ณ วัดสุปัฎนารามวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี