ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสื่อการเรียนการสอน
ให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาตามประกาศนี้มารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เเละทำสัญญาจ้างในวันที่ 3 กรกฏาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี หากไม่มาตามกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์

Download ประกาศผลการคัดเเลือกเจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน