ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th (9-30 พ.ย.2560)

ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th

กำหนดการ 9 -30 พฤศจิกายน 2560

วิธการลงทะเบียนเรียน
1.เปิดเว็บไซต์ www.regonline.utc.ac.th
2.กรอกชื่อผู้ใช้งาน (รหัสนักศึกษา)
3.กรอกรหัสผ่าน (รหัสประชาชน)
4.ใส่อักษรตามที่ปรากฏ คลิก๊กเข้าสู่ระบบ
5.คลิ๊กที่ปุ่มลงทะเบียน ตรวจสอบรายวิชา จำนวนเงิน ทำการปริ้น
***หมายเหตุ***
1.ระดับปวช.จำนวนเงินจะเป็น0บาท ปริ้นแล้วนำส่งงานทะเบียน
2.ระดับปวส.ปริ้นแล้วนำใบลงทะเบียนเรียนไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย ถ่ายเอกสารนำส่งงานทะเบียน