การประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยผู้อำนวยการ สงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย เข้าทำการประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ ชุมชน (fix it Center) แบบถาวรประจำจังหวัดอุบลราชธานี ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อ

Read more

ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วันนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑) เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

Read more

พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

วันนี้ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

Read more

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพแก่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนศรีศาสนวิทยา วัดด้ามพร้า ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ในการจัดการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับพระภิกษุสามเณร

Read more

“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ หอประชุมโดมน้อย ได้จัดงาน“เกษม เกษียณ จากวันที่พากเพียร สู่วันที่ภาคภูมิ”มุทิตานุสรณ์ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๑

Read more