เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี กล้องวัดมุม ชุดฝึกโปรแกรม

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ประกาศผลการคัดเลือกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม

Read more

เปิดเช่าสถานที่ในการจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ภายในโรงอาหารวิทยาลัยฯ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เรื่อง ประสงค์ให้บุคคลภายนอกเช่าสถานที่

Read more