ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ประจำปี2560 (ครั้งที่2)

ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคาซื้อเครื่องมือผู้เรียน 2560

Read more

ขอยกเลิกประกวดราคาซื้อเครืื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ขอยกเลิกประกวดราคาซื้อเครืื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ของนักเรียนสายอาชีพ

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้อกล้องวัดมุมฯ ประกาศผู้ชนะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรมบนมือถือ

Read more

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2561

  ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวัดมุมประมวลผล  ประกาศจัดซื้อชุดฝึกการพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือ  

Read more