รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารทั่วไป กำหนดการรับสมัคร 21-27 มีนาคม 2562 (ในวันเวลาราชการ) ณ ห้อง บุคลาการ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี *************นักเรียนนักศึกษาที่ไม่เข้าร่วมพิธีซ้อมใหญ่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 หมดสิทธิ์ขึ้นรับมอบในวันจริง*************

Read more

เผยแพร่การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

เผยแพร่การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปี 2561

Read more

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขากลุ่มวิชาช่างอากาศยาน

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)  สาขากลุ่มวิชาช่างอากาศยาน จำนวน 1 อัตรา วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี โดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 (ในวันราชการ)

Read more

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House)

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวส(ม.6) ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวส(ทวิภาคี) ประกาศผลคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา (Open House) ระดับ ปวช. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก *** หากมารายงานตัวไม่ทันตามวันเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ ****** ระดับปวส.

Read more