“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

“52 ปี พี่สู่น้อง ช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี” “”วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี “”    

Read more

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลด การจ้าง ครุภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ วัสดุ

Read more

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 ประกาศ สอศ เรื่องข้อกำหนด สิ่งประดิษฐ์ ข้อกำหนดกติกาและเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน แบบรายงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 Banphaeng 9 Aug 2018 update  

Read more

คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

วันนี้ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ถาวรประจำจังหวัด

Read more

การลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา ได้ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน LAN (Local Area Network)

Read more