มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มุทิตาจิต “เกียรติภูมิอาชีวศึกษา 2560” ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดงาน Download

Read more

เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันสิ่งแวดล้อมโลก

เชิญชวนร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และวันสิ่งแวดล้อมโลก 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมโดมน้อย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  

Read more

การประกวดเเละแข่งขันทักษะทางวิชาการ 50 ปี ประชาคมอาเซียน

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ (หมวดวิชาสังคมศึกษา) ขอเรียนเชิญคณะครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกาาเเละนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด

Read more

วันภาษาไทยแห่งชาติเเละวันสุนทรภู่

หมวดวิชาภาษาไทย แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี มีความยินดีขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกฯ หัวหน้างานฯ

Read more

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more