ถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทหมู่ ถวายราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันนี้ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายทวีศักดิ์ บุตรจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี นายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวนการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี และคณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

วันแห่งความสุขและความทรงจำอันงดงาม” พิธีอำลาราชการผู้เกษียณอายุราชการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน (สัปดาห์ที่ 16-18)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศหยุดการเรียน การสอน ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 เนื่องจาก

Read more

Video Conference E to E : Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้เเจงเเนวทางการดำเนินงาน โครงการฝึกอรมหลักสูตรวิชาชีพฐานสมรรถนะ Education to Employment : Vocational Boot Camp (E to E) ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศหยุดการเรียนการสอน 11-15 ก.ย. 2560

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการภายในของวิทยาลัยเทคนิค ทางภาคเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 นั้น

Read more
 
ปิดโหมดสีเทา