ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ประเภท Open House

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวช ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ทวิภาคี ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา ประเภท Open House-ปวส.ม.6 ****หมายเหตุ ปวส. ช่างอากาศยาน ค่าใช้จ่ายมาณ 25,000 บาท***

Read more

กำหนดส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

กำหนดส่งสมุดบันทึกเวลาเรียนและการประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

Read more

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

Read more

ผลการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา2561

โควตา-2561-ทวิภาคี โควตา-2561-ปวช. โควตา-2561-ม.6

Read more

เลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา 2561

เเจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา เเละสามารถติดตามประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ได้ใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

Read more