คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 25560

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 25560 เวรรักษาการณ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 25560

Read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ฯ ตุลาคม 2560

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ประจำเดือน ตุลาคม 2560 Download ดาวน์โหลด  

Read more

แจ้งการเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน (สัปดาห์ที่ 16-18)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ขอเเจ้งเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอน ตามที่วิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศหยุดการเรียน การสอน ในระหว่างวันที่ 10-16 กันยายน 2560 เนื่องจาก

Read more

คำสั่งเเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนสิงหาคม (ภาคกลางวัน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ภาคกลางวัน

Read more