ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ส่งข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 >> ดาวน์โหลด การจ้าง ครุภัณฑ์ ตัวอย่างโครงการ วัสดุ

Read more

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เวรรักษาการณ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดาวน์โหลด2018-06-29_10-26-47_winscan_to_pdf

Read more

เวรรักษาการณ์ประจำเดือนมิถุนายน2561 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนมิถุนายน2561

Read more