คำสั่งเเต่งตั้งเวรรักษาการณ์ เดือนสิงหาคม (ภาคกลางวัน)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนสิงหาคม ภาคกลางวัน

Read more

คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ/1-2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 Download คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ-ตรวจสุขภาพ1-2560

Read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (พ.ค.2560)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 กลางคืน

Read more

คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์ (กลางวัน พ.ค.2560)

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 (อาคารอำนวยการชั้นล่าง) คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์-ประจำเดือนพฤษภาคม-2560

Read more