ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา 2560

Read more

รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018)

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา รอบพิเศษ (OPEN HOUSE 2018) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ในงานจะมีการจัดเเสดง นวัตกรรม ผลงาน ต่างๆ จากแผนกวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนภายในวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมผลงานต่างๆ

Read more

เลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา 2561

เเจ้งเลื่อนการประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา เเละสามารถติดตามประกาศผลการรับ สมัครนักเรียน นักศึกษา รอบโควตา ได้ใน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th (9-30 พ.ย.2560)

ประกาศลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ www.regonline.utc.ac.th กำหนดการ 9 -30 พฤศจิกายน 2560

Read more

ปฐมนิเทศ นศ.และครูนิเทศฯ ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและครูนิเทศนักเรียนนักศึกษา

Read more