คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพ/1-2560

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ครั้งที่ 1 /2560 Download คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการ-ตรวจสุขภาพ1-2560

Read more

กำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

ประกาศคณะกรรมการฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Read more

Line Sticker Workshop.

เมื่อวันที่ 18 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ดร.ชาญทนงค์ บุญรักษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี  และ นายทรงศักดิ์  ไชยพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานเเละความร่วมมือ พร้อมคณะครู

Read more